Mot ljusare tider

Belysningsarbete utefter nya vägen på gång.

Äntligen skall arbetet, med det sedan länge, planerade belysningsarbetet på nya vägen inledas under sista veckan i augusti. 

Det är sträckan från Tvagastigen fram till Klingstedts Handelsträdgård som kommeratt få gatlysen. Utöver detta kommer även gång och cykelvägen från Ängsgatan fram till Tvagastigen att få belysning. 

Arbetet kommer att utföras av Trafikverket och dess underentreprenör Vattenfall.