Årsmöte

Årsmöte i Trekantens Byalag Onsdagen den 8/3 kl 18,30 i skolans matsal, vid biblioteket, Magister Haralds Väg 2. Endast för medlemmar, men medlemskap går att lösas före mötet, 100kr/familj. Kom
och påverka Byalagets verksamhet. Aktuella frågor, gamla byggnader, nybyggnationen med Strimfors bildspel och aktiviteter i Trekanten. Byalaget bjuder på kaffe och bulle. Välkomna!