Bygdepengen vad händer?

Kalmar kommuns information om ”Bygdepeng” genomfördes på torsdagen i närvaro av ett 20-tal Trekantenbor. Alla fyra föreningar som finns i Trekanten var representerade, Trekantens IF, PRO, Scouterna och Byalaget. Det är bara genom någon av föreningarna som bidrag på maximalt 300000kr för ett eller flera projekt kan sökas. Projekten skall stärka den lokala sammanhållningen och vara till gagn för invånarna. Projekten skall även drivas lokalt genom de olika föreningarna eller i samarbete, flera föreningar tillsammans. Mer information kommer runt vilka projekt som föreningarna vill driva och det går även bra för privatpersoner att kontakta någon av föreningarna om man har förslag på projekt.