Årsmöte

Kallelse till Årsmöte med Trekantens Byalag
Onsdagen den 14 mars kl 19,00 i Skolans matsal (jämte biblioteket, samma sal som röstning sker i), Magister Haralds Väg 2
Under årsmötet kommer det att finns möjlighet att lösa medlemsavgift till Byalaget, årsavgiften är satt till 100kr/år
Byalaget bjuder på kaffe och kaka.
Om ni har frågor inför mötet kontakta
Tommy Wiberg 070-5783755
Välkomna!