Utegym

Föreningarna i Trekanten har erhållit pengar från, Kalmar Kommuns Bygdepeng, för att uppföra ett utegym med hinderbana. Vi har nu så smått startat arbetet bakom pulkabacken i anslutning till elljusspåret. Beräknad byggtid ett par veckor.